Zem

Energia zeme sa využíva na výrobu tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel

systém zem – voda.

Túto energiu je možné využiť aj na chladenie objektov.

Energia zeme sa využíva na výrobu tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel

systém zem – voda.

Túto energiu je možné využiť aj na chladenie objektov.