Závlahové vodné stavby

Závlahové vodné stavby
Ing. Vladimír Mosný, PhD, autorizovaný stavebný inžinier

 

hycomp@post.sk
mobil: 0903 997 981

 

•Závlahy a ich technické riešenia sa v minulosti spájali s poľnohospodárskou výrobou a to s intenzifikáciou produkcie a kompenzáciou vlahového deficitu v extrémne suchých rokoch  v letných mesiacoch bezzrážkového obdobia. Dnes, v obdobiach striedania sa vlhkých a suchých rokov, sa závlahové stavby stávajú ekologickými stavbami z dôvodov udržiavania krajiny v živom zelenom stave, aby sa predišlo vytváraniu suchých stepných oblastí bez zelene a vegetačného života. 
 
•Závlahové vodné stavby sa dnes realizujú nielen v pôdohospodárstve, ale aj v športových areáloch, parkových úpravách pozemkov, občianskych a priemyselných stavebných celkoch a v neposlednom rade aj v prídomových záhradách, kde vytvárajú príjemné životné prostredie pre aktívny oddych vo voľných chvíľach.