Zaujímave informácie

Mravca povodeň nezaskočí
Mravenčia plť

Takzvaná
Mravenčia plť je prostriedok, ktorý dokáže mravca ochrániť pri neočakávane

veľkej vode, vrátane povodní.

Medzi celý rad špecifických vlastností mravcov patrí nepremokavý povrch ich tela

a schopnosť vyplávať po potopení okamžite späť na hladinu.

Táto vlastnosť je výhodná napríklad pri povodniach.

Mravce zo zatopenej mravenisko sa spojí v stovkách či tisíckach

do jedného plávajúceho plti pripomínajúce nepremokavú látku.

Mravce sa zapadnú hryzadlami a zomknú nohami pevne k sebe.

Pevnosť takéhoto spojenia generuje silu zodpovedajúcu hmotnosti 400 mravcov.

Medzi ich telíčka sú navyše bubliny vzduchu, ktoré plť nadnášajú

a všetci mravce môžu dýchať.

Mravec okrem toho vydrží pod vodou bez vzduchu aj niekoľko hodín.