Zakladajúci členovia


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám J. Herdu 2, 917 01 Trnava
Slovenská republika
(Špecializácia: energetika, životné prostredie)

Krajská hospodárska komora
Juhomoravského kraja
Výstavisko 1, 647 00 Brno
kancelária Dvořákova 14, 602 00 Brno
česká republika
(Špecializácia: strojárstvo, biotechnológie)