Vzdelávacie programy

Vzdelávanie

 .          základy podnikateľského myslenia žiakov základných škôl.

 .          prepojenie praxe na vzdelávací systém SŠ pri aplikácii vedomostí

            z oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov, znižovaní energetickej

            náročnosti a znižovania tvorby emisií