Využitie dážďových vôd na ozdravovanie klímy mesta.

Využitie dážďových vôd na ozdravovanie klímy mesta.

Dažďová voda, ktorá padá na územie miest a obcí je potenciál, ktorý je možné

využiť na ozdravovanie klímy kazdého mesta.

Je to možné urobiť prostredníctvom komplexného integrovaného manažmentu

dažďovej vody v urbánnom prostredí na priemernú ročnú bilanciu zrážok v mestách,

tak, aby ani jedna kvapka dažďovej vody neodtiekla bez jej úžitku na ozdravenie klímy.