Vplyv životného prostredia na zdravie

Vplyv životného prostredia na zdravie

Prof.Viliam Fischer, MD, PhD., FICS,