Vodné zdroje

Voda v urbanizovanom území 

 

Využitie dážďových vôd na ozdravovanie klímy mesta. Dažďové vody, ktoré padajú na územie  je potenciál, ktorý je možné využiť na ozdravovanie klímy každého mesta. 

Extrémne dažde spôsobujú nerovnomerný a kapacitne neriešený odtok z miest a obcí. 

Je to možné urobiť prostredníctvom komplexného integrovaného manažmentu dažďovej vody v urbánizovanom prostredí na priemernú ročnú bilanciu zrážok v mestách, tak, aby ani jedna kvapka dažďovej vody neodtiekla bez jej úžitku na ozdravenie klímy. 

Snehové zrážky ovplyvňujúce odtok v urbanizovaných územiach.