Vodné stavby

Vodné stavby 

Hydrológia a protipovodňová ochrana

Ing. Vladimír Mosný, PhD, autorizovaný stavebný inžinier

hycomp@post.sk

mobil: 0903 997 981

Protipovodňové opatrenia sú hitom dnešnej doby, len nikto ešte v tejto krajine nedefinoval čo je to povodeň. 

 

Rybníky a malé vodné nádrže
 
Ing. Vladimír Mosný, PhD, autorizovaný stavebný inžinier

hycomp@post.sk
mobil: 0903 997 981
 
•Chov  a lov rýb patrí medzi  najstaršie ľudské činnosti, ktoré služilina obživu človeka od nepamäti. Rybie mäso aj dnes zohráva významnú úlohu v potravinovom reťazci zdravej výživy. 
 
•No na rozdiel od minulosti z extenzívneho chovu rýb sa dnes z dôvodov nedostatku rybieho mäsa na trhu preferuje intenzívne studenovodné a teplovodné rybné hospodárstvo v malých vodných nádržiach, kde produkcia je viazaná na kvalitu vody a jej kyslíkový režim.  Nie je novinkou aj chov špeciálnych u nás ešte neznámych druhov  rýb a aj vodných živočíchov, kde nie je  odborne zabezpečená technológia chovu  v uzavretom bezodpadovom cykle s riadenou kvalitou vody. 
 
•Extenzívne rybné hospodárstvo sa dnes využíva na športový rybolov na malých vodných nádržiach s viacúčelovým využitím v zmysle vodoprávnych užívacích povolení. 
 
•Technické riešenia rybníkov sa väčšinou na Slovensku zameriavajú na chov pstruha dúhového a kapra rybničného.