Veterné elektrárne

V SR momentálne nie sú novo budované veterné parky, ktoré by vyrábalielektrickú energiu do rozvodnej siete.

Tento zdroj je zaradený ako nestabilný zdroj a tiež nie sú jednoznačne

preukázané jeho vplyvy na životné prostredie hlavne z hľadiska vplyvu

na zdravie obyvateľstva a živočíchov v okolí veterných parkov.