Veterná energia

Je to nestabilný zdroj energie a využíva sa iba na výrobu elektrickej energie.

Jej využitie je možné v lokalitách s dostatočným veterným výkonom a počtom veterných dní.