Tepelné čerpadlá

 

Uvedené zariadenia na výrobu tepla využívajú energiu okolia

a to vzduch vody alebo zeme.

Je to vysoko účinný systém zhodnocovania vstupnej energie

/zvyčajne to býva energie potrebná na pohon kompresora

a vo väčšine prípadov to je elektrická energie alebo plyn/