Technologické spracovanie biomasy, organického odpadu a plastov .

Surová ropa, ako ju poznáme, vzniká prirodzenou premenou biomasy. Je to proces,

ktorý trvá milióny rokov.

Avšak zásoby surovej ropy a uhlia sa postupne zmenšujú a ich ťaženie a spracovanie

predstavuje pre životné prostredie ťažkú ​​záťaž.

Preto súčasná veda hľadá cestu ako vyrobiť palivo budúcnosti za využitie biomasy,

ktorá nie je ďalej využiteľná pre výrobu potravín a nepoškodzuje životné prostredie.

Palivo, ktoré už nebude ťažené a komplikovane spracovávané.

Katalytická depolymerizacie predstavuje metódu ekologickej likvidácie organických

i minerálnych materiálov tak, aby nespôsobovala škody na životnom prostredí - ani

vznikom ďalšieho odpadu, ani vznikom emisií.

Výsledný produkt tejto technológie môže byť ihneď využitý ako palivo, ktoré vďaka

svojmu zloženiu môže konkurovať dieselové nafte.

Za použitia katalyzátora, tepla a tlaku sa dlhé uhľovodíkové polyméry štiepia do kratších

reťazcov o maximálnej dĺžke okolo C18.

Z praktického hľadiska depolymerizacia premieňa komplexné organické a minerálne

materiály (napríklad rôzne odpady typu biomasa, celulóza, papier, tuky, rovnako tak ako

plasty, oleje, bitúmen a guma) na ľahkú ropu.

Imituje prirodzené geologické procesy, ktoré sprevádza vznik surovej ropy.