Spolupráca s regiónmi

Pripravuje sa dpohoda o spolupráci s : http://www.ezahorie.sk/