Solárne osvetlenie cyklotrás

 

Solárne úsporné osvetlenie existujúcich i novo budovaných cyklotrás vo

vzdialených lokalitách.

/ minimalizácia svetelného smogu /

Solárne úsporné osvetlenie existujúcich i novo budovaných náučných cyklotrás.

Solárne úsporné osvetlenie turistických rozcestníkov a odpočinkových sedení

a infromačných tabúľ.