Solárna energia

Je to obnoviteľný zdroj energie a využíva sa na výrobu elektrickej energie

/fotovoltické elektrárne/ a tepla a teplej vody /solárne termické panely.

Efektivita výroby energie je závislá od slnečnej intenzity počas roka

a tým celkovej dĺžky prevádzky