Slovensko - Maďarsko

 

Pripravovane rokovanie s partnermi:

- http://sme-husk.eu/

- http://www.edukovizig.hu/

http://www.crbnet.eu/sk/3-O-sieti

..........................................................

Projekty

1.    Výstavba a rekonštrukcie vodných stavieb – vodné nádrže,

2.    Revitalizácia ramennej sústavy Mošoňského ramena medzi Čunovom a Rajkou,

3.    Zmena transformačných schopností Dunaja pri povodňových situáciách,

4.    Náučný chodník vodného vtáctva na Ipli,

5.    Cezhraničný most cez Ipeľ v Balogu nad Ipľom,

6.    Povodňové riešenie územia obcí pri Ipli.

 

Madarsko oblast Gyor-Sopron text  

Oblast zahrna zhruba 60 kilometrovy radius od Bratislavy  kde sa nachadzaju  hodnotne prirodne chranene uzemia vedla Velkeho Dunaja ,,, Raby,,, Rabci a Mosonskeho Dunaja,, ako aj juzne svahy pohoria Bakkony,,,  Na uzemi sa nachadzaju historicke pamatihodnosti v mestach Gyor,,, Mosonmagyarovar,,, Sopron,,,  ako aj jazero Fertod,,,a prrodne chranena oblast Hansag,,,,