Slovenská republika – Rakúsko

 

                                       Dohoda o spolupráci

 

                                

 

Slovenská asociácia životného prostredia a Slovensko-Rakúska obchodná komora

uzatvorili dohodu o spolupraci

v oblastiach :

-    výmena poznatkov a skúseností z oblasti inovatívnych a zelených technológií

-    realizácia nových projektov v oblasti inovatívnych technológií

-    prepojenie škôl s praxou - podnikateľskou sférou 

-    environmentálne vzdelávanie.