Slovenská republika – Česká republika

Slovenská asociácia životného prostredia

Česká asociácia životního prostředí

  

Krajská hospodárska komora Jihomoravského kraje

   

Okesní hospodářská komora Hodonín

    

a

Zelený klaster

uzatvorili dohodu o spolupráci pri príprave a realizácii projektov v rámci

výziev o cezhraničnej spolupráci Slovenská republika – Česká republika.

 

Koodinátor cezhraničnej spolupráce SK-ČR

Ing Peter Repčík

tel: 0905 510 199

mail: repcik@saszp.sk