Ropa a produkty z nej

Pre potreby energetiky sa ropa a produkty z nej vyrobené

pre potreby energetikyvyužívajú v minimálnej miere bez

významnejšieho vplyvu na štatistické ukazovatele

týkajúce sa výroby tepla.