Realizácie

 

  

 

Referencie protipovodňová ochrana

Projekty

Protipovodňová ochrana Senica - Kunov

V júni 2009 sa Senicou a okolím prehnala prívalová búrka, ktorá počas je

trvania zaplavila mestskú časť Senica – Kunov. Primátor mesta Senica

zabezpečil projekt  a následne sa podľa neho realizovali navrhované úprav

y nad Kunovom.

Protipovodňová ochrana - Štátne lesy TANAP - Vysoké Tatry

Zvážnice a lesné cesty – v roku 2010 bol vypracovaný projekt protipovodňovej ochrany

pre 6 obvodov, lokalít:

  • Protipovodňováochrana  Tatranská Lomnica

  • Protipovodňová ochrana  Vyšné Hágy

  • Protipovodňová ochrana   Matliare

  • Protipovodňová ochrana   Hotárny potok

  • Protipovodňová ochrana  Jamy

  • Protipovodňová ochrana   Huncovské

  • Protipovodňová ochrana   Brezovka - Protipožiarne nádrže a protipožiarne lesné cesty