Protipovodňová ochrana životov, majetku a objektov

V súčasnosti je – bohužial – stále viac aktuálna téma povodní.

V spolupráci s našou partnerskou spoločnosťou  IVAR Slovensko, s.r.o. sme pripravili systémové riešenie ochrany Vášho majetku pre povodňami.

Riešenie sa skladá z :

A. Protipovodňová ochrana pre rodinné domy a iné nehnuteľnosti a objekty. 

Fotografia je zo zaplaveného námestia v obci Častá

  

Na fotografii sú mobilné protipovodňové zábrany nainštalované na vstupnej bráne

rodinného domu na tom istom námestí v Častej – ako ochrana pre škodami 

v prípadne dalšej povodne.

Zábrany sú odoberateľné a zložiteľné za cca 10 minút.

 B. Protipovodňová ochrana pre :

obce, mestá, dopravné komunikácie, lesy, polia, lúky, čističky vôd,

benzínové čerpacie stanice, vodárenské objekty, atď...dopravné

komunikácie, lesy, polia, lúky, čističky vôd, benzínové čerpacie stanice,

vodárenské objekty, atď... 

Príklady :

Kovové hradenie určené na ochranu čističiek vôd, transformátorovýh staníc

a iných dôležitých objektov.

Typy hradenia.  

a/  Mobilné protipovodňové zábrany hlinikové.  na ochranu pred prívalovým

dažďom a povodňami 

Boli vyvinuté so zámerom čo najväčšej minimalizácií škôd spôsobených

prívalovým dažďom a povodňami

Hlavným cieľom je vodu za vysokých vodných stavov hromadiť mimo

 obývané územia (napr. vo vodných nádržíach, nezastavených územiach, atd.)

a v zastavených oblastiach vodu z územia čo najrýchlejšie odviesť

Sú konštruované tak, aby zvládli extrémne zaťaženie.

Výška zábran sa pohvbuje  obvykle od 40 cm - 1,2 m.

V praxi je možná do výšky 3 - 4 m, alebo aj v atypických rozmeroch.

Závisí to od podložia.

Materiál : oceľ, hliníková zliatina,  guma odolná vode, UV filter. 

Sú ošetrené žíarovým zinkom.

Na miestach potreby ochrany objektu sa na základe jednoduchého

 projektu malým mechanizačným zariadením kolmo zavŕtajú zemné skrutky

v presných rozstupoch. 

Pozemok je potrebné lokálne vyrovnať, prípadne stužiť.

Podľa ťahových skúšok na mieste určenia sa zvolí priemer a dĺžka skrutiek

/ od 1 metra až do 2 metrov, v prípade potreby aj dlhšie, s ohľadom na

skladbu podložia / .

Po zavŕtaní sú skrutky v podloží fixovanie silou niekoľkých ton, čo umožňuje

použitie dostatočnej sily, ktorou môžeme nadzemnú časťzábran utiahnuť

oproti podložiu.

Tým dosiahneme extrémne  pevné spojenie zábrana /palisáda/  - zem.

Všetky záťažové skúšky dopadli úspešne.

Netesnosti, ktoré môžu vzniknúť nerovnosťou pozemku minimalizujeme

použitím gumových dosiek, ktoré budú hydrostatickým tlakom dotesnené

voči zemi.

Ich rôznou šírkou môžeme znížiť maximálne znížiť priesaky - podľa typu pôdy.

Ale to je už nadštandartná vlastnosť - hlavným cieľom zábran je odviesť

záplavovú vodu do vopred určených lokalít.

Montáž zábrany je v prípade avíza mimoriadnej situácie veľmi rýchla.

Trvá na rozdiel od napr. navážania vriec s pieskom len pár minút a nevyžaduje

si žiadne náradie a námahu.

Výhodou systému je, že je ľahko odnímateľný a  na mieste jeho inštalácie

sú v čase medzi povodňami vidieť len ochranné čiapočky.

Ale ak tie sa dajú preventívne pre odcudzením tak zakryť, že miesta ich umiestnenia

sú známe len povereným pracovníkom.

Takto pripravený pozemok neruší celkový krajinný ráz.

Po opadnutí vody sa zábrany jednoducho demontujú a skladujú /napr. v pivnici,

garáži, v priestoroch hasičského zboru, atď./

Zaberú veľmi málo miesta.

Zábrany sú konštruované pre ochranu rodinných domov, garáži, chát, ciest, mostov

 a vlastne všetkých objektov a nehnuteľností.

Ale - čo je veľmi dôležité zabezpečia veľmi rýchlu ochranu čističiek vody, trafostaníc,

cintorínov, atď, ...

To znamená všade tam, kde pri prívalových dažďoch vznikajú ekologické

a rôzne iné škody.

Zábrany sa dajú v prípade výstrahy SHMU nainštalovať za pár minút bez

väčšej fyzickej námahy. Po odznení mimoriadnej udalosti sa za pár minút

zložia a uskladnia. Nenarúšajú ráz a charakter krajiny.

www.ivar-slovensko.sk

Ing. Peter Repčík : 0905 510 199