Projekty

 

 

Ponúkame Vám odborné služby v oblasti odpadového hospodárstva a riešenia financovania súvisiacich aktivít  formou nenávratných finančných príspevkov a grantov z predmetných štrukturálnych fondov Európskej únie, Kohézneho fondu  a z programov cezhraničnej spolupráce.

Sekcia odpadového hospodárstva Slovenskej asociácie životného prostredia rozosiela ponuky spolupráce a pripojené formuláre v súvislosti s aktuálnymi výzvami Ministerstva životného prostredia a Úradu vlády SR pre programové obdobie 2007 – 2013, zároveň však získané údaje a nadviazané spolupráce plánuje naďalej rozvíjať v programovom období 2014 – 2020.

Na základe Vami zaslaných údajov a nasledujúcich  konzultácií Vám navrhneme optimálne odborné, legislatívne, technické riešenie a riešenie financovania Vášho zámeru v súvislosti s aktuálnymi výzvami na predkladanie projektov. Následne, po dohodnutí podmienok spolupráce Vám zabezpečíme potrebné náležitosti k žiadostiam, vrátane vypracovania žiadostí o dotácie a nenávratné finančné príspevky.