Ekologické projekty

V jednotlivych odsekoch uvádzame ponuku ekologických projektov

z rôznych oblasti ochrany a skvalitnenia životného prostredia,

ktoré  máme pripravené na realizáciu.