Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

 

Cieľ programu

 

Riešenie spoločenských potrieb v dvoch oblastiach:

  1. implementácia projektov v oblasti sociálnych služieb má za cieľ prispieť k zvýšeniu dostupnosti a zlepšeniu úrovne sociálnych služieb a ku zvýšeniu sociálnej súdržnosti,
  2. implementácia environmentálnych projektov má za cieľ prispieť k ochrane životného prostredia, väčšej informovanosti o environmentálnych témach a k napĺňaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Prioritné témy

Malé projekty v environmentálnej oblasti:

  1. Ochrana prírody a biodiverzity
  2. Prevencia vzniku odpadov, toxických látok a riešenie environmentálnych záťaží
  3. Obmedzovanie príčin a dopadov klimatických zmien (trvalo-udržateľná energetika a klimatické zmeny)
  4. Obhajoba práv na zdravé životné prostredie a environmentálna výchova a osveta
  5. Miestny udržateľný rozvoj

Výzva

http://www.bgsfm.sk/stranka_data/subory/bg_pp/2_vyzva_bg_pp/text-vyzvy-spolocne-projekty.pdf