Pridajte sa k nám


 

Len v tíme, ktorého členovia "ťahajú za jeden povraz", môžeme dosiahnuť tie najlepšíe

výsledky.

Naša stratégia je stať sa najvýznamneisim zoskupením odborníkov v oblasti  životného
 
prostredia.
 
Našou snahou je: 
 

- sústrediť tých najlepších odborníkov z vybraných oblastí ochrany a zlepšovania

  životného prostredia a enviromentalistiky za účelom vzdelávania a zvyšovania

  vedomia/ aj právneho / občanov oblasti životného prostredia, 

- vytvoriť priestor pre vyjadrenie názorov a názorovú polemiku odbornej

  a širokej verejnosti na riešenie problémov pri ochrane životného prostredia 

- umožniť každému občanovi aby našim prostredníctvom poukázal na znečistenie

  životného prostredia, ako aj na možnosti nápravy,

- prezentovať a informovať verejnost o nových riešeniach a technológiách určených

  na ochranu životného prostredia