Pre ZŠ

 

 

Slovenská asociácia životného prostredia: http://www.saszp.sk/ v spolupráci

s http://www.sladkovodnigiganti.cz/

pripravuje v rámci svojich vzdelávacích aktivít unikátny ekologický projekt - "Návrat

prírody do škôl".

Vzdelávacími prednáškami sprevádza populárny svetový moderátor a jeden

z najuznávanejších rybárskych odborníkov vo svete Jakub Vágner.

Na úvod prednášok prebehnú krátkometrážne filmy z jeho dobrodružných expedícií

a filmy o prírode.

Sú prispôsobené veku účastníkov a obsahujú filmový materiál nakrútený

v mnohých zaujímavých miestach našej planéty, napríklad v Amazonskom

dažďovom pralese.

Mnohým študentom základných škôl táto prednáška umožní prvý kontakt

s dôležitými témami ako je kvalita vody, priechodnosť riek, obnoviteľné zdroje

a obnovenie populácie rôznych druhov rýb v povodí riek.

Prednáška ďalej študentom  poskytne informácie o aktívnej

podpore ekologickej a druhovej diverzity na vodných plochách.

http://www.prirodadoskol.cz/

http://natgeotv.com/cz/rybi-bojovnik

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10319542793-rybi-legendy-jakuba-vagnera/

http://www.jakubvagner.cz/

http://sladkovodnigiganti.cz/

Reportáže Jakuba Vágnera sú pravidelne vysielane na TV :

http://www.nationalgeographic.com/

http://www.ceskatelevize.cz/ct2/

Pripravuje sa vysielanie na: http://dsc.discovery.com/

............................................................................

Cieľ projektu:
 
Formou prednášok zaujať poslucháčov a poskytnúť im základné

informácie vzťahujúce sa k spoločnému základu ľudských vzťahov

k prírode a životnému prostrediu.
 

Vysoká úroveň prednášok, kontinuálnamedializácia projektu, svetová

popularita Jakuba Vágnera priniesli projektu extrémne kladné hodnotenie

a obrovské množstvo evidovaných záujemcov

(riaditelia či zástupcovia škôl) zo všetkých regiónov Českej republiky.

Prierezové sú témy : "environmentálna výchova" a "zdravý životný štýl",

dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj, zdravé stravovanie a ochranu prírody.

Nenásilnou formou je pripútavaná pozornosť študentov k záujmu o životné

prostredie a vlastné zdravie.

Prednášky vedú k pochopeniu zložitosti vzťahov človeka a životného prostredia.