Podnety

 

Podpora vašich nápadov a projektov.

Máte podnet na projekt, ktorý pomôže životnému prostrediu vo vašej obci,

alebo mestu ?

Postarať sa o ekologicky cennú lokalitu ?

Vykonať protipovodňové opatrenia ?

Kontaktujte nás

My budeme iniciovaľ vypísanie výzviev na dotácie z EU na podporu Vašich

nápadov a podnetov.