Pobočky asociácie

Košice

Riaditeľ pobočky

PhDr. Andrea Klimková, PhD

Kontakt :

E-mail: andrea.klimkova@upjs.sk.

členovia

Veronika Portelekyová

 

Kontakt :

tel.: +421/908 659 990

..................................

Zameranie pobočky :

Vzdelávanie

Publikačná činnost

Projekty cezhraničnej spolupráce

Projekty protipovodňnovej ochrany

Enwiro poradenstvo

Ochrana a skvalitňovanie životného prostredia v regióne

Ochrana krajiny

.....................................................................................

Topoľčany

Riaditeľ pobočky

Mgr. Ivana Hudečková

Kontakt :

tel.: +421/910 453 521

e-mail:  i.hudeckova@centrum.sk

....................................

Členovia

Špecialista pre geografické informačné systémy

Mgr. Ivana Haladová

e-mail: ivana.haladova@gmail.com

............................................................

Tvorba projektov

RNDr. Andrea Jakubcová

e-mail: andrea.jakubcova@ukf.sk

..............................................................

Zameranie pobočky :

Vzdelávanie

Publikačná činnost

Projekty cezhraničnej spolupráce

Projekty protipovodňnovej ochrany

Enwiro poradenstvo