Odborní konzultanti

Cezhraničná spolupráca

Ing Anna Szuhová

e-mail: sazp@saszp.sk

Ing Michal Vysoký

e-mail: sazp@saszp.sk

Doc. RNDr. Milan Rajčák, CSc

e-mail: sazp@saszp.sk

Katarína Manczalová

e-mail: sazp@saszp.sk

..............................................................................................................

7. rámcový program EÚ v Slovenskej republike

časť: Životné prostredie a zmeny klímy

RNDr. Dušan Janičkovič

odborný konzultant

e-mail: sazp@saszp.sk

.................................

Financie

Ing Peter Beňo

odborný konzultant

e-mail: sazp@saszp.sk

....................................