Ochrana pred škodami z povodní

Vybrané referencie

 

 

Na fotografiach sú mobilné protipovodňové zábrany nainštalované na vstupnej bráne rodinného domu na tom istom námestí v Častej – ako ochrana pre škodami v prípadne dalšej povodne. Zábrany sú odoberateľné a zložiteľné za cca 10 minút.

.......................................

 

Ochrana rodinneho domu na Devinskej ceste v Bratislave inštalovaíim dverného systému

...................................................

 

Ochrana pred zatekaním vody do zásobovacieho vstupu budovy JNT v Bratislave.

Podrobné informácie sú na : http://www.ivar-slovensko.sk/sk/Novinky.alej