Ochrana krajny

Problematika : Ochrana krajiny pred požiarmi 

riadenie sekcie

Marián Lazor

Kontakt:

mobil:  +421(0)905 25 99 66

e-mail: lazor@saszp.sk

skype: beztech

 


 

Príčiny požiarov

Požiar môže vzniknúť prirodzene (úderom blesku, tlením organického materiálu v prípade slnečného počasia) alebo umelo, a častokrát zámerne, pôsobením človeka.  Vo všeobecnosti možno skonštatovať, že práve požiare úmyselne založené človekom (vrátane pyrománie) v súčasnej dobe vo svete vysoko prevládajú (z nedávnej minulosti možno spomenúť katastrofické požiare v Grécku v júli 2007 a takmer každoročne sa vyskytujúce požiare v Austrálii a Kalifornii). Na Slovensku a v strednej Európe je bohužiaľ situácia veľmi podobná.

 

Medzi hlavné príčiny umelo založených požiarov patria:

  • nedbanlivosť a podcenenie rizika
  • pyrománia (chorobný sklon k podpaľačstvu)
  • snaha na požiari finančne profitovať (napr. v chránených územiach sa po odstránení vegetácie jednoduchšie presadia zámery developerov; plocha požiariska sa ľahšie prekategorizuje na iný druh pozemku; v niektorých krajinách sa praktizuje úmyselné vypaľovanie tropických lesov za účelom ľahšieho získania poľnohospodárskej pôdy na veľkoplošné pestovanie komerčne lukratívnych plodín, a pod.)