Naši partneri

 

Sdružení s názvem Česká asociace životního prosředí je nevládní, výběrová organizace,

založená na základě zákona č. 83/1990 Sb.

Poskytuje obecně prospěšné služby

v oblasti ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.


Prostřednictvím projektů, organizovaných konferencí, workshopů, seminářů, kurzů,

školení, diskusí, výstav, publikační a poradenské činnosti aktivně přispívá ke zlepšení

kvality životního prostředí.

Poskytuje obecně prospěšné služby jako:

- Rozvoj vzdělávání a výchovy v oblasti zlepšení kvality životního prostředí.

- Výzkum, vývoj, a informační služby v oblasti ochrany a zlepšování kvality

  
životního prostředí.

- Ochrana životního prostředí a ochrana zdraví obyvatelstva,

- Služby na podporu regionálního rozvoje a zaměstnanosti,

- Spolupráci na bázi dohod s podnikatelskými subjekty,

- Organizování seminářů, vzdělávacích kurzů a konferencí.

Cílem Asociace je spolupracovat s orgány veřejné správy,

odborníky a dalšími organizacemi ČR v oboru své působnosti

av této oblasti navazovat i mezinárodní kontakty,

poskytovat konzultace, pořádat semináře, školení, sympozia,

konference ke společné výměně zkušeností, napomáhat rozvoji nových

poznatků a zvyšovat odbornou úroveň svých členů a hájit jejich zájmy.Snahou Asociace je:

- Soustředit těch nejlepších odborníků z vybraných oblastí ochrany a zlepšování

  
životního prostředí a enviromentalistiky za účelem vzdělávání a zvyšování

  
vědomí / i právního / občanů oblasti životního prostředí,

- Vytvořit prostor pro vyjádření názorů a názorovou polemiku odborné

  
a široké veřejnosti na řešení problémů při ochraně životního prostředí

- Umožnit každému občanovi aby našim prostřednictvím poukázal na znečištění

  
životního prostředí, jakož i na možnosti nápravy,

- Prezentovat a informovat verejnost o nových řešeních a technologiích určených

  
na ochranu životního prostředí

..........................................................

 http://www.caszp.cz/

 https://www.facebook.com/groups/104534383033792/

 https://www.facebook.com/cazp.cz/