Najblizsie akcie

Spoločná príprava projektov :

Informačné a vzdelávacie Ekoinfocentrum Slovenskej asociácie životného prostredia

a Šumavského informačního a vzdelávacího Ekoinfocentra Českej asociace životního prostředí

 

Konzultácie o spolupráci s Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie 

https://www.dbu.de/naturerbe

Účasť na rokovaní s : http://www.d-o-l.cz/

o vodnom koridore Dunaj - Odra- Labe 

Naša fcb stránka

https://www.facebook.com/Vodný-koridor-Dunaj-Odra-Labe-148413488556368/

Účasť na programe spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Rokovanie s spolupráci s http://www.ekotopfilm.sk/