Nadačné fondy

Nadačné fondy

 

Fond Nadácie Pontis využíva darované prostriedky na realizáciu svojich aktivít a projektov ako aj na posilňovanie finančnej stability nadácie. Viac »

Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis podporuje sociálne, kultúrne, environmentálne, športové a zdravotné projekty so zameraním na západné Slovensko. Viac »

 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis je najväčší nadačný fond, ktorý dlhodobo podporuje komunitu Nepočujúcich a ďalšie komunitné projekty aj prostredníctvom svojich zamestnancov. Pomáha tiež Domu na polceste vo Veľkom Slavkove, ktorý pripravuje mladých chlapcov z detských domovov na život v reálnych podmienkach. Viac »

Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis sa zameriava na dve hlavné oblasti: pomoc obetiam obchodu s ľuďmi a podporu resocializácie väzňov. Viac »

Nadačný fond Tesco Stores SR, a.s. sa sústreďuje na zlepšovanie kvality života ľudí v mestách s Tesco obchodmi v súlade s  Plánom zodpovedného susedstva. Viac »

Nadačný fond ČSOB Finančná skupina je zameraný na podporu komunít, ochrany a tvorby životného prostredia, vzdelávania, podpory športu, poskytovania sociálnej pomoci a ďalších. Viac »

Cieľom filantropických aktivít z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia je zvýšenie kvality života najmä v žilinskom regióne prostredníctvom podpory environmentálnych a sociálnych projektov. Viac »

 

Súčasťou stratégie spoločnosti Johnson Controls zameranej na pomoc komunitám je nadačný fond, ktorého prostriedky budú použité predovšetkým na podporu výchovy a vzdelávania, ako aj na ochranu životného prostredia. Viac »

Slovenské elektrárne prostredníctvom svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis podporujú enviromentálne projekty, mladé talenty v oblasti vedy a techniky a pomáhajú tiež ľuďom bez domova. Viac.

Nadačný fond SSE realizuje časť svojich filantropických aktivít prostredníctvom súťaže pre svojich zamestnancov Jazdím bez nehôd. Na konci súťaže majú zamestnanci možnosť spolurozhodovať o podpore projektov neziskových organizácií so zameraním na ochranu zdravia, rozvoj nemotorovej dopravy, alebo rozvoj dopravných ihrísk. Viac »

 

Spoločnosť Dell realizuje prostredníctvom novovzniknutého nadačného fondu Dell časť svojich filantropických aktivít cez grantový program Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti (na podporu v oblasti IT vzdelávania mládeže) a orientuje sa aj na podporu komunity a rozvoj dobrovoľníckych aktivít. Viac »

PricewaterhouseCoopers sa téme zodpovedného podnikania aktívne venuje od roku 2000. Spoločenská zodpovednosť je pre PwC spôsob, akým zodpovedne a transparentne začleňuje sociálne, environmentálne a ekonomické obavy do hodnôt, kultúry, rozhodovania a činností, čím PwC stanovuje lepšie postupy v rámci firmy, vytvára bohatstvo a zdokonaľuje spoločnosť.