pre mestá, obce a mikroregióny


 

Komplexné protipovodňové riešenie pro obce, mesta a veľké areály

1/ Protipovodňové zábrany pre obce, mestá a areály

2/ Protipovodňové vodné hrádze pre obce, mestá a areály

3/ Protipovodňové mobílne hliníkové zábrany pre čističky vôd,

    vodarenske objekty transformátorové stanice, ekologické 

    a iné chránené objekty a areály

4/ Protipovodňové zábrany pre priemyselné areály, komunikácie

5/ Protipovodňová projektová a inžinierska činnosť

6/ Systém včasného varovania pred povodňami, ekologickými haváriami a požiarmi