Maďarsko - Slovensko- Rumunsko - Ukrajina

Maďarsko - Slovensko- Rumunsko - Ukrajina

ttp://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-enpi-madarsko-slovensko-rumunsko-ukrajina/

Branch office na Slovensku:

1. sídlo Branch office-u: Košický samosprávny kraj
meno kontaktnej osoby: Bc. Štefan Zachariaš
Adresa: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Telefón: +421 55 7268 229
Fax: +421 55 7268 229
E-mail: stefan.zacharias@vucke.sk      

2. sídlo Branch office-u: Prešovský samosprávny kraj
meno kontaktnej osoby: Mgr. Lenka Karnižová
Adresa: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Telefón: +421 51 7081 528
Fax: +421 51 7081 500
E-mail: lenka.karnizova@vucpo.sk

Pripravujeme :