Madarsko oblast Gyor-Sopron

Madarsko oblast Gyor-Sopron text  

Oblast zahrna zhruba 60 kilometrovy radius od Bratislavy  kde sa nachadzaju  hodnotne prirodne chranene uzemia vedla Velkeho Dunaja ,,, Raby,,, Rabci a Mosonskeho Dunaja,, ako aj juzne svahy pohoria Bakkony,,,  Na uzemi sa nachadzaju historicke pamatihodnosti v mestach Gyor,,, Mosonmagyarovar,,, Sopron,,,  ako aj jazero Fertod,,,a prrodne chranena oblast Hansag,,,,