Kontakty

                              

Slovenská Asociácia Životného Prostredia 

Hurbanova 609/42
90 101 Malacky
Slovenská republika

 
IČO: 42 262 861
DIČ: 2023547911

Občianske združenie bolo schválené Ministerstvom vnútra SR,
číslo spisu WS/1-900/90-396 87 dňa 13. júna 2012.

 

Štatutárne zastupovanie

Ing Peter Repčík
kontakt :
tel.: +421 905 510 199
e-mail: repcik@saszp.sk

Manažerka asociácie
p.Eva Mikletičová
kontakt
tel.: +421 905 692 053.
e-mail: saszp.mikleticova@gmail.com


Sekcie asociácie


1. sekcia Vzdelávanie -  EkoSophia
predsedníčka sekcie
PhDr. Andrea Klimková, PhD.
vedecká pracovníčka, vysokoškolská učiteľka
v oblastiach
Ekologická a environmentálna výchova
Multikultúrna, globálna a environmentálna výchova


2/ sekcia Ekológia
predsedníčka sekcie
RNDr. Daniela Kalaninová, PhD.
vedecká pracovníčka, lektorka
v oblastiach ekológia a hydrobiológia

3. sekcia Voda
predseda sekcie
Ing. Vladimír Mosný, PhD
autorizovaný stavebný inžinier

Ing Katarína Majtanová
odborná konzultantka

4. sekcia Energetika
predseda sekcie
Ing Miroslav Muška
hlavný energetik mesta Bratislava

5. sekcia Ochrana krajiny
pred požiarmi a povodňami
predseda sekcie
p. Marián Lazor
manažer BOZP a PO

6. sekcia Ochrana prírody

7. sekcia Európska environmentálna asociácia
Predsedníčka sekcie
Mgr. Matea Danková

8. sekcia Eurofondy
RNDr. Milan Rajčák, CSc.

 

Zakladatelia asociácie:

Ing. Peter Repčík
prezident SASŽP

Ing. Marcel Balko
viceprezident SASŽP

Marián Lazor
viceprezident SASŽP

Mgr. Dávid Fodor

 

 

   

Kontaktný formulár

*
*
*