Kogeneračné zariadenia

Tieto zariadenia efektívnejšie využívajú spotrebované palivo keďže pri výrobe

elektrickej energie vyrábajú teplo, ktoré sa dá využiť pre potreby vykurovania

a výroby teplej vody.