Kogeneračné jednotky

Energetické médium používajú na pohon generátora ktorý vyrába elektrickú energiu.

Pri prevádzke KGJ je potrebné zariadenie chladiť /plynový motor/ a takto

vyprodukované teplo sa využíva pre potreby vykurovania a výroby teplej vody