Klimaticko - energetický balíček EÚ

Klimaticko-energetický balíček EÚ

20%-ný podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe energie

do roku 2020 a 10%-ný podiel biopalív v sektore dopravy

.............................................................................

         20%-né zvýšenie energetickej efektívnosti do roku 2020

        .......................................................................................................

 Zníženie emisií GHG v EÚ o 20% v porovnaní s ich úrovňou

 v roku 1990, rozšírenie  redukčného záväzku na 30% v prípade,

 že sa ostatné rozvinuté krajiny  zaviažu k porovnateľnému zníženiu