Inovatívne ekologické produkty

Problematika inovatínych ekologickych produktov spadá do pôsobnosti

sl. Veroniky Portelekyovej.

www.vema.pleja.tv

Popis vybraného produktu

Ošetrovací prostriedok MPG-CAP spaľovacej komory pre všetky typy motorov poháňaných

benzínom & naftou.

MPG-CAP je revolučný prostriedok na ošetrenie spaľovacej komory, ktorý zvýši ekonomickosť

procesu spaľovania paliva a zníži vylučovanie škodlivých výfukových emisií.

MPG-CAP sa skladajú zo 100% aktívnych ingrediencií, bez obsahu riedidiel.

Tieto tablety v pevnom skupenstve sú jednoduché na použitie, jednoducho ich vhodíte

do palivovej nádrže pred tankovaním.

Emisné testy s použitím MPG-CAP ukázali viditeľné zníženie produkcie emisií smogu

ako uhľovodík, oxid uhličitý a oxid dusičitý. T

Tieto emisie poškodzujú atmosféru Zeme a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.