Geotermálna energia

Je to zdroj energie s vysokou účinnosťou ale pri vysokých investičných nákladoch

ktoré je potrebné investovať do vrtov.

Túto energiu je možné využiť iba v lokalitách

kde sa geotermálna energia nachádza s primeraným ekonomickým efektom