Fotovoltika

Fotovoltika

Súčasná fotovoltická (FV) technológia umožňuje bez väčších

štrukturálnych zmien integrovať do energetického rozvodného

systému fotovoltické generátory zabezpečujúce podiel niekoľko

percent celoročnej spotreby elektriny.

Fotovoltické zdroje sú v kategórii nestabilných zdrojov, ale v kombinácii

so zdrojmi na báze napr. bioplynu tento negatívny jav je značne

potlačený, v tomto prípade je ale celý systém značne finančne

náročný s nepriaznivou návratnosťou.