Energetické zdroje

Zemný olyn

Pri výrobe tepla v SR je plyn využívaný na úrovni cca 32%.

Je teda zmesou horľavých (uhľovodíky) a nehorľavých (inerty) zložiek,

ktoré pri spaľovaní so vzduchom alebo kyslíkom uvoľňujú teplo.

Preto sa používa predovšetkým na výrobu tepla.