Energetické poradenstvo

BMS energy, s.r.o. Bratislava

Vykonáva poradenskú činnosť:

- v  oblasti efektívneho využívania energetických zariadení,

- znižovania tvorby emisií

- znižovania tepelných strát objektov

 - obnoviteľných zdrojov energií z vody, vzduchu a slnka

Realizuje aktivity v oblasti energetického manažmentu:

- pri modernizácii energetických zdrojov

- pri energeticky úsporných a zelených budovách,

Podporuje efektívnejšie využívanie energetického paliv

- kogenerácia, trigenerácia, kombinovaná výroba

Vypracováva stratégiu pre:

- získanie finančných zdrojov z fondov EU, EIB, ŠF

- spracovávanie žiadosti o finančné prostriedky 

- spolupodieľanie sa na spracovávaní projektov zameraných na energetiku

 a životné prostredie.

- realizuje proces verejného obstarávania v rámci jednotlivých projektov

  a podľa potrieb zákazníka

...................................................

SOLARsystems - Energetické poradenstvo