EkoSophia

 

EkoSophia - Centrum SASŽP pre environmentálnu výchovu a vzdelávanie.

EkoSophia je dobrovoľné, neziskové, environmentálne vzdelávacie a poradenské

centrum Slovenskej asociácie životného prostredia,

ktoré sídli v Košiciach.

Centrum založila a vedie  PhDr. Andrea Klimková, PhD

Je zamerané na environmentálne vzdelávanie, osvetu, výchovu a poradenstvo

prostreníctvom worshopov, happeningov, prednášok,

seminárov, vzdelávacích aktivít.

Je jednou z jej základných organizácií a sekciou pre environmentálnu

výchovu a vzdelávanie v školskej praxi a organizačnej praxi pre východné Slovensko.

Hlavným cieľom vzdelávacieho a poradenského centra je environmentálne vzdelávanie,

výchova a osvetapre všetky vekové skupiny a poradenstvo pre školskú

aj organizačnú prax.

Centrum založila a vedie  PhDr. Andrea Klimková, PhD

vysokoškolská pedagogička, Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

 

https://www.facebook.com/caszp.cz/

 

fcb.: https://www.facebook.com/andrea.klimkova.3

http://andrea-klimkova-ekosophia-saszp.webnode.sk/