Ekko linka

      

Pokiaľ máte podozrenia zo znečisťovania životného prostredia kontaktujte nás:

 

Ing Michal Drábik : +421 903 666 776

 

Ivana Hudečková: +421/910 453 521

...................................................

 

mail : saszp@saszp.sk

.................................................

Pošlite nám foto

..............................................

Napíšte nám list

adresa:

Slovenská asociácia životného prostredia

Saratovská 16

841 02 Bratislava

.............................

Skype: fotovoltaika