Cezhraničná spolupráca

 

Cezhraničná spolupráca


Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločnej hranice alebo spoločných hraníc, a to nielen v ich blízkosti, ale aj vo vnútrozemí.

Cieľom takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie ich života tým, že okrem štátnych zámerov na socioekonomický rozvoj územia môžu samostatne rozvíjať aktivity v tomto smere aj s partnermi z priľahlých oblastí susedských štátov pri vzájomnom rešpektovaní vnútorných podmienok (prevažne právnych) a zahranično-politickej orientácie štátu.


Slovenská aociácia životného prostredia sa zameriáva na ekologické projjekty v rámci programov :

1. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko

2. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika

3. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarská republika